Bảo hành

Khi mua bất kỳ sản phẩm nào từ Shining Fish Technology Ltd, bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành sản phẩm lên đến 15 tháng.

Trong thời gian bảo hành, các nhà cung cấp dịch vụ bảo hành đầy đủ cho bất kỳ lỗi kỷ thuật, ngoại trừ những lỗi xảy ra do người sử dụng. Các bộ phận bị lỗi sẽ được bảo hành thay thế hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tuyến ngay lập tức với những yêu cầu cấp bách.

Chúng tôi sẽ tính chi phí thay thế cho các bộ phận ngoài điều kiện bảo hành.