Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Shining Fish Technology Ltd. Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ tốt hơn thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi đưa ra thông báo này để giải thích hoạt động thông tin trực tuyến của chúng tôi và những lựa chọn bạn có thể làm về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng trên trang web này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Bạn có thể đưa ra ý kiến ​​hoặc đăng ký để được vào danh sách gửi thư của chúng tôi. Các loại thông tin cá nhân có thể được thu thập tại các trang này bao gồm: tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Chúng tôi sử dụng các thông tin như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin bạn cung cấp để đáp ứng yêu cầu của bạn và gửi cho bạn các tài liệu yêu cầu.

Đôi khi chúng tôi sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập để cải thiện thiết kế và nội dung của trang web, cho phép chúng tôi cá nhân hoá trải nghiệm Internet của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này trong tổng hợp để phân tích sử dụng trang web.

Mặc dù chúng tôi có biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lại tiết lộ trái phép thông tin, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ không bao giờ được tiết lộ một cách không phù hợp với thông báo này.

Tiết lộ vô ý có thể dẫn đến, ví dụ, khi bên thứ ba xuyên tạc nhận dạng của họ trong yêu cầu các trang web để truy cập vào thông tin cá nhân về bản thân mình cho các mục đích điều chỉnh sai sót thực tế có thể có trong dữ liệu.

Các tùy chọn riêng

Nếu bạn không muốn nhận thư thông thường hoặc chương trình khuyến mãi off-line khác hoặc bất kỳ tài sản nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua e-mail hoặc số điện thoại dưới đây. Nếu bạn không muốn nhận thông tin trực tuyến từ trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc số điện thoại dưới đây.

Cuối cùng, Shining Fish Tech sẽ không sử dụng hoặc chuyển giao thông tin cá nhân nhận được theo những cách không liên quan đến các trường hợp kể trên mà không cung cấp cho bạn một cơ hội để lựa chọn ra những ứng dụng không liên quan.

Thu thập thông tin bởi các trang web và tài trợ của bên thứ ba

Các trang web chứa các liên kết đến các trang web khác có thông tin thực tế có thể khác với chúng ta. Các bạn nên tham khảo thông báo bảo mật của các trang web khác vì chúng tôi không kiểm soát thông tin được gửi đến, hoặc thu thập bởi các bên thứ ba.

Cookies

Mặc dù chúng tôi không sử dụng “cookies” để nhận diện cá nhân bạn, chúng tôi có thể sử dụng các tập tin cookie trong tương lai để hiểu cách sử dụng trang web, để cải tiến nội dung và các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Cookies là các tập tin văn bản có thể được đặt trong trình duyệt của máy tính để lưu trữ các sở thích của bạn. Cookies, tự nó không cho chúng tôi biết địa chỉ e-mail của bạn hoặc thông tin cá nhân khác.

Cam kết của chúng tôi về bảo mật

Chúng tôi đã đưa ra các thủ tục vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì an ninh dữ liệu và sử dụng một cách chính xác các thông tin chúng tôi đã thu thập trực tuyến.

Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về chính sách trực tuyến liên quan đến trang web này của Shining Fish Tech, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại địa chỉ info@melloicemachine.com.vn.