Máy đá tinh khiết

Máy sản xuất đá tinh khiết dạng viên hình đầu đạn, rất phong cách và hấp dẫn. Máy với hình dáng nhỏ gọn, công suất đa dạng rất thích hợp cho gia đình, quán bar, Club, cửa hàng…

Máy đá tinh khiết CM077
✓ Máy đá tinh khiết CM077 sản xuất 120 kg nước đá tinh khiết mỗi ngày. Sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy đá tinh khiết CM072
✓ Máy đá tinh khiết CM072 sản xuất 40 kg nước đá tinh khiết mỗi ngày. Sử dụng ít năng lượng và nước hơn so với các máy làm đá viên khác.
Máy đá tinh khiết CM073
✓ Máy đá tinh khiết CM073 sản xuất 50 kg nước đá tinh khiết mỗi ngày. Sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy đá tinh khiết CM071
✓ Máy đá tinh khiết CM071 sản xuất 25 kg nước đá tinh khiết mỗi ngày. Sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy đá tinh khiết CM074
✓ Máy đá tinh khiết CM074 sản xuất 60 kg nước đá tinh khiết mỗi ngày. Sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy đá tinh khiết CM075
✓ Máy đá tinh khiết CM075 sản xuất 80 kg nước đá tinh khiết mỗi ngày. Sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy đá tinh khiết CM076
✓ Máy đá tinh khiết CM076 sản xuất 100 kg nước đá tinh khiết mỗi ngày. Sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.