Máy làm đá vẩy

Máy làm đá mello chuyên cung cấp các sản phẩm máy đá vảy (máy làm đá vẩy) chất lượng, uy tín, máy móc và linh kiện nhập khẩu, lắp ráp trọn gói. Máy đá vảy sản xuất nước đá hình vảy mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh. Công suất máy từ 500kg đến 50 tấn mỗi ngày. Trong đây chúng tôi liệt kê một số sản hẩm có công suất dưới 5 tấn, nếu có nhu cầu máy đá vảy với công suất lớn hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Máy làm đá vẩy FK3T
Máy làm đá vẩy FK3T (công suất 3 tấn/ngày) sản xuất nước đá hình vảy [vẩy] mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh, trộn bê tông, hóa chất. Đá vẩy được dùng nhiều trong các nhà máy trộn bê tông, nhà máy hóa chất, làm lạnh hầm mỏ, bãi trượt tuyết, dược phẩm, thực phẩm thủy sản và vân vân.
Máy làm đá Vẩy FK4T
Máy làm đá vẩy FK4T (công suất 4 tấn/ngày) sản xuất nước đá hình vảy [vẩy] mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh, trộn bê tông, hóa chất. Đá vẩy được dùng nhiều trong các nhà máy trộn bê tông, nhà máy hóa chất, làm lạnh hầm mỏ, bãi trượt tuyết, dược phẩm, thực phẩm thủy sản và vân vân.
Máy làm đá vẩy FK05T
Máy làm đá vẩy FK05T (công suất 500kg/ngày) sản xuất nước đá hình vảy [vẩy] mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh, trộn bê tông, hóa chất. Đá vẩy được dùng nhiều trong các nhà máy trộn bê tông, nhà máy hóa chất, làm lạnh hầm mỏ, bãi trượt tuyết, dược phẩm, thực phẩm thủy sản và vân vân.
Máy làm đá vẩy FK5T
Máy làm đá vẩy FK5T (công suất 5 tấn/ngày) sản xuất nước đá hình vảy [vẩy] mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh, trộn bê tông, hóa chất. Đá vẩy được dùng nhiều trong các nhà máy trộn bê tông, nhà máy hóa chất, làm lạnh hầm mỏ, bãi trượt tuyết, dược phẩm, thực phẩm thủy sản và vân vân.
Máy làm đá vẩy FK1HT
Máy làm đá vẩy FK1HT (công suất 1,5 tấn kg/ngày) sản xuất nước đá hình vảy [vẩy] mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh, trộn bê tông, hóa chất. Đá vẩy được dùng nhiều trong các nhà máy trộn bê tông, nhà máy hóa chất, làm lạnh hầm mỏ, bãi trượt tuyết, dược phẩm, thực phẩm thủy sản và vân vân.
Máy làm đá vẩy FK1T
Máy làm đá vẩy FK1T (công suất 1 tấn/ngày) sản xuất nước đá hình vảy [vẩy] mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh, trộn bê tông, hóa chất. Đá vẩy được dùng nhiều trong các nhà máy trộn bê tông, nhà máy hóa chất, làm lạnh hầm mỏ, bãi trượt tuyết, dược phẩm, thực phẩm thủy sản và vân vân.
Máy làm đá vẩy FK2HT
Máy làm đá vẩy FK2HT (công suất 2,5 tấn/ngày) sản xuất nước đá hình vảy [vẩy] mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh, trộn bê tông, hóa chất. Đá vẩy được dùng nhiều trong các nhà máy trộn bê tông, nhà máy hóa chất, làm lạnh hầm mỏ, bãi trượt tuyết, dược phẩm, thực phẩm thủy sản và vân vân.
Máy làm đá Vẩy FK2T
Máy làm đá vẩy FK2T (công suất 2 tấn/ngày) sản xuất nước đá hình vảy [vẩy] mỏng, thích hợp cho bảo trì hải sản và ướp lạnh, trộn bê tông, hóa chất. Đá vẩy được dùng nhiều trong các nhà máy trộn bê tông, nhà máy hóa chất, làm lạnh hầm mỏ, bãi trượt tuyết, dược phẩm, thực phẩm thủy sản và vân vân.