Máy làm đá vuông

Đây là loại máy làm đá sản xuất đá trong hình dạng của khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…

Máy có nhiều hình dáng để lựa chọn tùy theo nhu cầu của bạn.

Máy làm nước đá viên vuông CM063
Máy làm đá vuông CM063 công suất 640 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM064
Máy làm đá vuông CM064 công suất 700 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM065
Máy làm đá vuông CM065 công suất 900 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM052
Máy làm đá viên độc lập Mello với hiệu suất 50 kgs/110 lbs (Model: CM052) sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy làm nước đá viên vuông CM053
Máy làm đá viên độc lập Mello với hiệu suất 60 kgs/132 lbs (kiểu mẫu: CM053) sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy làm nước đá viên vuông CM066
Máy làm đá vuông CM066 công suất 1000 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM067
Máy làm đá vuông CM067 công suất 1000 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM068
Máy làm đá vuông CM068 công suất 2000 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM054
Máy làm đá viên độc lập Mello với hiệu suất 75 kgs/165 lbs (Model: CM054) sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.