Máy làm đá vuông

Đây là loại máy làm đá sản xuất đá trong hình dạng của khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…

Máy có nhiều hình dáng để lựa chọn tùy theo nhu cầu của bạn.

Máy làm nước đá viên vuông CM055
Máy làm đá viên độc lập Mello với hiệu suất 105 kgs/230 lbs (Model: CM055) sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy làm nước đá viên vuông CM056
Máy làm đá vuông CM056 công suất 150 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM051
Máy làm nước đá viên vuông Mello với hiệu suất 40 kgs/88 lbs (mô hình: CM051) sử dụng ít năng lượng và nước hơn nhiều so với các máy làm đá viên khác.
Máy làm nước đá viên vuông CM057
Máy làm đá vuông CM057 công suất 200 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM058
Máy làm đá vuông CM058 công suất 230 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM059
Máy làm đá vuông CM059 công suất 350 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM060
Máy làm đá vuông CM060 công suất 400 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM061
Máy làm đá vuông CM061 công suất 450 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…
Máy làm nước đá viên vuông CM062
Máy làm đá vuông CM062 công suất 550 kg/ngày. Đây là loại máy làm đá sản xuất nước đá dạng khối vuông. Nó có một hệ thống đơn giản, dễ vận hành, công suất lớn và có thùng chứa. Rất lý tưởng để sử dụng cho khách sạn, nhà hàng, Club, quán bar…