Máy làm đá bào tinh khiết

Máy làm đá Mello cung cấp sản phẩm máy đá bào, chuyên sản xuất nước đá bào tinh khiết với công suất từ 20kg đến 250kg mỗi ngày. Thích hợp cho tiêu dùng gia đình, bảo trì thực phẩm, dược phẩm y tế.

Máy nước đá bào tinh khiết CM086
Máy nước đá bào tinh khiết CM086 sản xuất 200 kilô nước đá bào tinh khiết mỗi ngày. Thích hợp để sản xuất đá vụn, đá tuyết, đá bào dùng trong giải khát, ướp lạnh, tiêu dùng gia đình, bảo trì thực phẩm, dược phẩm y tế.
Máy nước đá bào tinh khiết CM087
Máy nước đá bào tinh khiết CM087 sản xuất 250 kilô nước đá bào tinh khiết mỗi ngày. Thích hợp để sản xuất đá vụn, đá tuyết, đá bào dùng trong giải khát, ướp lạnh, tiêu dùng gia đình, bảo trì thực phẩm, dược phẩm y tế.
Máy nước đá bào tinh khiết CM081
Máy nước đá bào tinh khiết CM081 sản xuất 20 kilô nước đá bào tinh khiết mỗi ngày. Thích hợp để sản xuất đá vụn, đá tuyết, đá bào dùng trong giải khát, ướp lạnh, tiêu dùng gia đình, bảo trì thực phẩm, dược phẩm y tế.
Máy nước đá bào tinh khiết CM082
Máy nước đá bào tinh khiết CM082 sản xuất 40 kilô nước đá bào tinh khiết mỗi ngày. Thích hợp để sản xuất đá vụn, đá tuyết, đá bào dùng trong giải khát, ướp lạnh, tiêu dùng gia đình, bảo trì thực phẩm, dược phẩm y tế.
Máy nước đá bào tinh khiết CM083
Máy nước đá bào tinh khiết CM083 sản xuất 50 kilô nước đá bào tinh khiết mỗi ngày. Thích hợp để sản xuất đá vụn, đá tuyết, đá bào dùng trong giải khát, ướp lạnh, tiêu dùng gia đình, bảo trì thực phẩm, dược phẩm y tế.
Máy nước đá bào tinh khiết CM084
Máy nước đá bào tinh khiết CM084 sản xuất 130 kilô nước đá bào tinh khiết mỗi ngày. Thích hợp để sản xuất đá vụn, đá tuyết, đá bào dùng trong giải khát, ướp lạnh, tiêu dùng gia đình, bảo trì thực phẩm, dược phẩm y tế.
Máy nước đá bào tinh khiết CM085
Máy nước đá bào tinh khiết CM085 sản xuất 130 kilô nước đá bào tinh khiết mỗi ngày. Thích hợp để sản xuất đá vụn, đá tuyết, đá bào dùng trong giải khát, ướp lạnh, tiêu dùng gia đình, bảo trì thực phẩm, dược phẩm y tế.